Pelbagai Nama Hari Akhirat ( Daripada Buku Minda Muslim Super )

Kehidupan Manusia tidak selesai dengan kematian di dunia, sebaliknya kematian adalah permulaan kepada kehidupan yang sebenarnya iaitu Hari Akhirat. Al-Quran menamakan Hari Akhirat dengan pelbagai nama..

1. Yaumul Ba'athi atau Hari Kebangkitan : Hari kebangkitan bermaksud kesemua manusia yang mati dibangkitkan semula. Allah menyatakan dalam Surah Al-Rum ayat 56.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan ( kepada orang-orang kafir , " sesungguhnya kamu berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai ke hari kebangkitan dan inilah hari kebangkitan itu tetapi kamu tidak menyakininya "


2. Yaumul Qiamah atau Hari Kiamat : Hari Kiamat adalah hari kehidupan semula selepas berlaku kehancuran dan kematian di dunia. Allah menyatakan dalam Surah Az-Zumar ayat 60


" Pada Hari Kiamat kamu melihat wajah-wajah mereka yang mendustakan Allah bertukar menjadi hitam "


3.As-Saah atau Masa yang ditetapkan : Masa yang ditetapkan adalah tarikh dan waktu kiamat berlaku seperti yang dijadualkan oleh Allah. Tarikh ini tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah.Allah menyatakan dalam Surah Al-Qamar ayat 1. 


"Dekat datangnya masa itu dan terbelah bulan "


4.Yaumud Deen atau Hari Pembalasan : Hari Pembalasan adalah hari makhluk Allah dibalas dan dihukum setimpal dengan perbuatan dan amalan mereka di dunia. Allah menyatakan,

" Allah Yang menguasai Hari Pembalasan " ( Surah al-Fatihah ayat 4 )

5. Yaumul Hisab atau Hari Perhitungan : Pada Hari Perhitungan amalan setiap makhluk dihitung dan ditimbang sebelum hukuman diberikan oleh Allah.Allah menyatakan, 
Dan Musa berkata, " Sseungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman dengan Hari Perhitungan." ( Surah Ghafir ayat 27 )

6.Yaumul Fath atau Hari Kemenangan : Hari Akhirat adalah Hari Kemengan begi mereka yang beriman dan bertaqwa kepada Alllah, Allah menyatakan,

" Katakanlah, " Pada Hari Kemengan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi tangguh." ( Surah As-Sajadah ayat 29 ).


7.Yaumul Talaq atau Hari Pertemuan : Hari Akhirat adalah Hari Pertemuan bagi menerima pembalasan daripada Allah SWT. Allah menyatakan,

" Dialah yang maha tinggi darjatnya, mempunyai Arasy, mengutuskan Jibrail membawa perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya supaya dia mengingati manusia berkaitan dengan Hari Pertemuan" ( Surah Ghafir ayat 15.


8. Yaumut Taghabun atau Hari Tipu Daya : Pada Hari Kiamat Orang-orang khafir dan fasik yang selama ini merasakan diri mereka di atas kebenaran, terpedaya dengan sangkaan mereka itu akan menerima azab daripada Allah. Allah menyatakan,


"Ingatlah berkaitan dengan Hari Allah menghimpunakan kamu pada Hari Taghabun." ( Surah Taghabun ayat 9 )

9.Yaumul Khulud atau Hari Kekal Abadi : Kehidupan di Hari Akhirat adalah bagi selama-lamanya. Allah menyatakan,


"Masuklah syurga dengan aman, Itulah hari yang kekal abadi " ( Surah Qaf ayat 34 )


10. Yaumul Khuruj atau Hari Manusia Dikeluarkan dari Kubur : Kematian di dunia hanyalah satu persinggahan sementara sebelum dibangkitkan di Hari Kiamat. Allah menyatakan,

" Pada Hari mereka mendengar teriakkan yang sebenar-benarnya. Itulah hari manusia dikeluarkan dari Kubur "
( Surah Qaf ayat 42)

Sesungguhnya..Allah telah memberikan peringatan buat semua umat manusia tentang kewujudan Hari Akhirat di dalam Al-Quran, maka terpulanglah kepada manusia itu untuk sedar akan hakikat wujudnya hari pembalasan yang bila Hari Akhirat ini akan tiba hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui segalanya. Semoga kita semua menjadi dalam kalangan orang-orang yang beriman dan bertaqwa di sisi Allah SWT.

No comments:

Post a Comment

Baca je? Komen la sikit..